컨텐츠로 가기

탐험가

Bahay Kubo: Tradisyonal na pamumuhay ng Filipino sa Bukid - 야자수 옆에 서 있는 기린 - Nipa hut

Bahay Kubo: Tradisyonal na pamumuhay ng 필리핀어 sa Bukid

Isang Pag-aaral ng paglikha ng 비디오 ng paglipas ng oras na lumipas na nagpapakita ng proseso ng pagbuo ng isang simpleng katutubong kubo na galing sa mga 코코넛 코코넛, 카와얀, at mga dahon Nipa.palad Ang Hut ay dalawahang inilaan na itik at gansa ng hawla at lugar ng pahinga.